"Ett energisamarbete för framtiden"

Elektrifiering är kärnan i ett hållbart energisystem

-->