El- och hybridfordon

Frågan är inte om elfordonen tar över våra gator, utan när. Inom StandUP for Energy finns rader av forskningsprojekt som bidrar till att visa vägen framåt. Hur lagras energin bäst, hur används den mest effektivt i framdrivningen och hur passar elfordon in i energisystemet?

Elektriska framdrivningssystem – Morgondagens framdrivningssystem kommer främst att baseras på elektriska eller halvelektriska drivsystem av hänsyn till effektivitet, kontrollbarhet och flexibilitet. Vi fokuserar främst på utveckling av helt nya effektiva elektriska drivlinor samt på en volym- och viktreduktion av undersystemen. Ett annat viktigt område är utveckling av nya halvledare baserade på kiselkarbid och diamant.

Energihantering för elektriska och hybrida fordon
– Användarvänliga fordon som drivs av biobränslen och el kräver nya strategier för effektiv energianvändning. Strategierna måste ta hänsyn till all den nya teknik som finns i fordonet samt till en möjlig energiväxling med elnätet. Vi studerar även framtida förares behov och vanor.

Energilagring för mobilitet
– Batteriet är nyckelkomponenten i alla typer av el- och hybridfordon. Det fungerar antingen som en energibuffert för hybrider eller som den primära energikällan i plug-in-hybrider och elfordon. Vår forskning är inriktad på utveckling av kostnadseffektiva batterier med lång livstid. Även med den mest optimistiska utsikten för en framtida batteriutveckling kommer alternativa hållbara lösningar med högre energitäthet att efterfrågas. Förbränningsmotorer är dagens alternativ men fordon baserade på vätebränsleceller kan bli en möjlighet på medellång sikt. I vår forskning ingår utveckling av nya material för bränsleceller och batterier samt studier av de processer som begränsar deras livslängd.