STandUP Academy 2023

STandUP Academy 2023 gick av stapeln på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Över 160 energiforskare från våra universitet och partners bidrog till diskussionen om kritiska råvarors betydelse för den gröna omställningen.

Programmet, en lista med poster och flera presentationer går att läsa på sidan STandUP Academy 2023-->