Klimatsmart omstart – städer som inspiratörer och blåslampor

2020-05-14

Den 23 april tog åtta svenska städer – Enköping, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö och – ett stort kliv framåt i klimatomställningen. Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities blir de inspiratörer och blåslampor för andra städer, i Sverige och i världen, så att så många som möjligt når klimatneutralitet till 2030. Läs mer.

Renewable power surges

2020-05-08

Renewable power surges as pandemic scrambles global energy outlook, new report finds. Read more

StandUp forskare i nytt Mistra-projekt

2020-05-01

SLU med StandUp-forskare har del i ett stort nytt Mistra-program om hållbart och resilient livsmedelssystem. Detta leds bl.a. av Per-Anders Hansson som berättar mer:

”Vi har fått ett Mistra-projekt på 80 miljoner beviljat vid namn Mistra Food Futures. Det leds av mig tillsammans med Helena Hansson. Målet är att omforma de svenska livsmedelssystemet så att det kan bli hållbart till år 2045, och neutralt när det gäller utsläpp av växthusgaser. En viktig del är energiförsörjningen som måste baseras på förnybara källor. Jag leder även en WP i programmet där vi ska analysera system-effekterna av olika åtgärder för att uppnå neutralitet (så kallad netto-noll) när det gäller växthusgaser. Metodiken är baserad på LCA med tidsdynamisk klimatmodellering och är ursprungligen utvecklad inom StandUp.”

Läs mer om projektet här!

Balanskraft från biobränslen

2020-03-10

Projektet syftar till att undersöka i vilken utsträckning el från biobränslen kan bidra med balanskraft i det svenska elsystemet. Projektet baseras i huvudsak på litteraturstudier. Läs mer

IEA’s World Energy Outlook 2019

The World Energy Outlook series is a leading source of strategic insight on the future of energy and energy-related emissions, providing detailed scenarios that map out the consequences of different energy policy and investment choices.
This year’s edition updates the outlooks for all fuels, technologies and regions, based on the latest market data, policy initiatives and cost trends. Read more.