Ett energisamarbete för framtiden

Zayed Future Energy Prize

The Zayed Future Energy Prize

Zayed Future Energy Prize är ett årligt internationellt pris som belönar prestationer inom förnybar energi och hållbarhet. Nu uppmanas svenska organisationer, företag och skolor med verksamheter som utvecklar, främjar eller uppmuntrar till hållbar utveckling att söka priser på upp till 1,5 miljoner USD.

Ansökan ska vara insänd senat 6 juli.

Ansökan: http://www.zayedfutureenergyprize.com/en/application-process/

Mer information: http://www.zayedfutureenergyprize.com/en/