Ett energisamarbete för framtiden

Förnybar elektricitet kan räcka till hela Norden

De nordiska länderna skulle kunna klara energiförsörjningen på enbart förnybar energi men det kräver rätt mix av energikällor och anpassning av både lagringsmöjligheter och distribution. Den slutsatsen kan dras av en ny studie från Uppsala universitet.

Läs artikeln i Nature Energy 1, artikelnr: 16175 (2016):

Net load variability in Nordic countries with a highly or fully renewable power system