Ett energisamarbete för framtiden

Utlysningar

Sverige/Sweden

01 Mar 2019

Energi- och Miljötekniska Föreningens stipendiepris

Swedish Society of HVAC Engineers | Energi- och Miljötekniska Föreningen
16 Mar 2019

Projektmedel för aktiviteter inom nätverket för vindbruk

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
21 Mar 2019

Energiriktad grundforskning

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
03 Apr 2019

Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
02 Oct 2019

Joint transnational call on solar energy

ERA-NET SOLAR-ERA-NET
None

Planeringsbidrag till EU-program

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten

EU/European Union

03 Apr 2019

Low carbon hospital prize

Horizon 2020: Societal Challenges
30 Apr 2019

EIT Climate-KIC – open call for proposals

European Institute of Innovation and Technology
02 Oct 2019

Joint transnational call on solar energy

ERA-NET SOLAR-ERA-NET
11 Mar 2020

Clean energy technology studies

Joint Research Centre
None

Preparatory project grants

Northern Periphery and Arctic Programme

Partners