StandUp forskare i nytt Mistra-projekt

2020-05-01

SLU med StandUp-forskare har del i ett stort nytt Mistra-program om hållbart och resilient livsmedelssystem. Detta leds bl.a. av Per-Anders Hansson som berättar mer:

”Vi har fått ett Mistra-projekt på 80 miljoner beviljat vid namn Mistra Food Futures. Det leds av mig tillsammans med Helena Hansson. Målet är att omforma de svenska livsmedelssystemet så att det kan bli hållbart till år 2045, och neutralt när det gäller utsläpp av växthusgaser. En viktig del är energiförsörjningen som måste baseras på förnybara källor. Jag leder även en WP i programmet där vi ska analysera system-effekterna av olika åtgärder för att uppnå neutralitet (så kallad netto-noll) när det gäller växthusgaser. Metodiken är baserad på LCA med tidsdynamisk klimatmodellering och är ursprungligen utvecklad inom StandUp.”

Läs mer om projektet här!

Balanskraft från biobränslen

2020-03-10

Projektet syftar till att undersöka i vilken utsträckning el från biobränslen kan bidra med balanskraft i det svenska elsystemet. Projektet baseras i huvudsak på litteraturstudier. Läs mer

IEA’s World Energy Outlook 2019

The World Energy Outlook series is a leading source of strategic insight on the future of energy and energy-related emissions, providing detailed scenarios that map out the consequences of different energy policy and investment choices.
This year’s edition updates the outlooks for all fuels, technologies and regions, based on the latest market data, policy initiatives and cost trends. Read more.

Research & Innovation 2021 and forward

2020-02-06

The energy transition for a sustainable society needs to go faster to meet the climate challenge. Research and innovation provide new knowledge and new solutions that make the transition possible. There are six research areas and seven key solutions that need strengthened efforts in the coming years. Read more.

Cities in the world most affected by climate change

Nestpick help people by keeping a close eye on trends and developments in the most popular cities around the world. Currently, they are looking into how climate change will shape our planet both in the coming years and the distant future. To help us understand this better, they decided to conduct a study aiming to determine how the climate might change for major metropolises around the globe. The results reveal those destinations which may face the biggest shifts by 2050, including potential temperature changes, water shortages and rising sea-levels. They hope that this study will serve as a call-to-action for those in charge to ensure that the correct legislation and safeguarding procedures are in place to ensure the longevity and liveability of these cities. Read more.