Transportsektorns elektrifiering, flexibilitet och teknikeffektivisering i fokus på SamspELs pitchmaraton!

Förra veckan genomfördes det årliga pitchmaratonet för projekt som har beviljats finansiering via Energimyndighetens forskningsprogram SamspEL och ERA Net under det senaste året. Deltagare i de nya projekten fick möjlighet att pitcha sina projekt inför Energimyndigheten och deltagare i aktiva projekt inom programmen.  Bland projekten som pitchade i år finns det tre genomgående teman: elektrifiering av transportsektorn, flexibilitet samt batterier och effektivisering av teknik i energisystemet.

Läs mer om evenemanget och projekten i Powercircles nyhetsbrev.  Tre av Uppsala Smart Energy Research group (USER) var representerade:

Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs, Cajsa Bartusch Kätting (UU)

AutoFlex – Automatisk flexibilitetspåverkan på kapacitetsutmaningen och effekttaxan. Skillnad mellan kollektiv optimering och konsuments optimering? Victor Lundberg (Ngenic AB)

Dansmästaren – Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?  Tina Ringenson (UU)-->