Debatt: Hög tid att återupprätta kapaciteten i stamnätet – lösningarna finns

I skuggan av den alltmer polariserade debatten om hur elen ska produceras pågår en försvagning av överföringskapaciteten i det nationella stamnätet, vilken hotar elförsörjningen oavsett kraftslag. Regeringen bör därför snarast lägga fast i vilken takt som förmågan att överföra el ska stärkas. För så här långt saknas mål för stamnätets kapacitet. Det skriver energiexperterna Magnus Olofsson och Lars Nordström. Läs debattartikeln i sin helhet i Dagens Industri. -->