Electric autonomous tractors in Swedish agriculture

2023-03-08

Oscar Lagnelöv defends his thesis ”Electric autonomous tractors in Swedish agriculture” on March 10, 2023.

Read more.

Multidisciplinär temadagsvecka inom teknik- och naturvetenskap i maj 2022

2022-03-16

Uppsala universitet bjuder in till en multidisciplinär temadagsvecka inom teknik- och naturvetenskap den 16 till 20 maj på Ångströmlaboratoriet. Under veckan får ni ta del av dagsaktuell forskning inom AI / Data-driven life science, universum och matematisk fysik, material, energi och klimatförändringar. 

Läs mer om eventet på Uppsala universitets hemsida. Anmälan till dagarna öppnar i slutet på mars.

Debatt: Hög tid att återupprätta kapaciteten i stamnätet – lösningarna finns

2022-02-01

I skuggan av den alltmer polariserade debatten om hur elen ska produceras pågår en försvagning av överföringskapaciteten i det nationella stamnätet, vilken hotar elförsörjningen oavsett kraftslag. Regeringen bör därför snarast lägga fast i vilken takt som förmågan att överföra el ska stärkas. För så här långt saknas mål för stamnätets kapacitet. Det skriver energiexperterna Magnus Olofsson och Lars Nordström. Läs debattartikeln i sin helhet i Dagens Industri. 

-->