Multidisciplinär temadagsvecka inom teknik- och naturvetenskap i maj 2022

2022-03-16

Uppsala universitet bjuder in till en multidisciplinär temadagsvecka inom teknik- och naturvetenskap den 16 till 20 maj på Ångströmlaboratoriet. Under veckan får ni ta del av dagsaktuell forskning inom AI / Data-driven life science, universum och matematisk fysik, material, energi och klimatförändringar. 

Läs mer om eventet på Uppsala universitets hemsida. Anmälan till dagarna öppnar i slutet på mars.

Debatt: Hög tid att återupprätta kapaciteten i stamnätet – lösningarna finns

2022-02-01

I skuggan av den alltmer polariserade debatten om hur elen ska produceras pågår en försvagning av överföringskapaciteten i det nationella stamnätet, vilken hotar elförsörjningen oavsett kraftslag. Regeringen bör därför snarast lägga fast i vilken takt som förmågan att överföra el ska stärkas. För så här långt saknas mål för stamnätets kapacitet. Det skriver energiexperterna Magnus Olofsson och Lars Nordström. Läs debattartikeln i sin helhet i Dagens Industri. 

Transportsektorns elektrifiering, flexibilitet och teknikeffektivisering i fokus på SamspELs pitchmaraton!

2021-11-22

Förra veckan genomfördes det årliga pitchmaratonet för projekt som har beviljats finansiering via Energimyndighetens forskningsprogram SamspEL och ERA Net under det senaste året. Deltagare i de nya projekten fick möjlighet att pitcha sina projekt inför Energimyndigheten och deltagare i aktiva projekt inom programmen.  Bland projekten som pitchade i år finns det tre genomgående teman: elektrifiering av transportsektorn, flexibilitet samt batterier och effektivisering av teknik i energisystemet.

Läs mer om evenemanget och projekten i Powercircles nyhetsbrev.  Tre av Uppsala Smart Energy Research group (USER) var representerade:

Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs, Cajsa Bartusch Kätting (UU)

AutoFlex – Automatisk flexibilitetspåverkan på kapacitetsutmaningen och effekttaxan. Skillnad mellan kollektiv optimering och konsuments optimering? Victor Lundberg (Ngenic AB)

Dansmästaren – Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?  Tina Ringenson (UU)