Kärnkraft eller vindkraft 2040?

Enligt Svenska kraftnäts rapport ”Systemutvecklingsplan 2018-2027” kommer troligen kärnkraften i Sverige att bytas ut mot (till största delen) vindkraft till år 2040.

Anser du att vi kan byta ut all kärnkraft mot vindkraft till 2040?

Lennart Söder, Professor i elkraftsystem, KTH

Ja.

Men frågan är större än så: Vi kommer troligen att få en kraftigt ökande elkonsumtion p.g.a. elbilar, elektrifiering av stålproduktion (Hybrit-projekt), mm. Frågan är om man klarar av att både ersätta kärnkraft med 100% förnybar energi SAMT ha en ökad elektricitetskonsumtion! Svaret på den frågan är JA. Bland annat hänvisar jag till Svenska Kraftnäts Långsiktiga Marknadsanalys som publicerades i januari 2019.

Referens: https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2019/langsiktig-marknadsanalys-2018.pdf

 

Följdfrågor:

1.        Klarar vi det skiftet utan att vi får problem med effektunderskott?

Ja. Det finns flexibla alternativ som elbilsladdning, elvärme, Hybrit-projekt (vätgaslager), datorcentraler med intern back-up, import, gasturbiner drivna med biobränslen och/eller mer effekt (ej energi) i existerande vattenkraftverk.

2.       Klarar vi det utan att kompensera med att importera mer energi som är baserad på fossila energikällor?

Man kan tänka på olika sätt: A) Aldrig importera, eftersom elen kan innehålla CO2. Då måste vi i praktiken förbjuda import på en fri marknad. Vi måste klippa ledningar till Finland, Danmark och Norge, eftersom det är en kortsiktig balans som styr import/export. Detta är självfallet möjligt men knappast realistiskt, och vi har importerat ”fossilel” både i dagsläget samt tidigare, då vi hade ännu mer kärnkraft. B) Välja att importera. Men vill vi inte vara beroende av import kan man bygga upp massor med gasturbiner som kan drivas med biobränsle. Det skulle krävas mycket pengar (dock inte per kWh), så gasturbinerna kommer knappast att användas eftersom import av el blir billigare. C) Välja att importera från ett system där det finns fossileldade kraftverk, så länge vi exporterar MINST lika mycket förnybart. Detta skulle i praktiken minska CO2-utsläppen vid dessa tillfällen. D) Om Europa blir fossilfritt i framtiden, kommer importen att inte vara något problem.

3.       Vad släpper ut minst växthusgaser: att ersätta reaktorer i befintliga kärnkraftverk eller ersätta med vindkraft, inklusive CO2 utsläpp vid tillverkning av eventuella energilager?

Som sagt, frågan är mycket större än att ersätta kärnkraft med vindkraft. I systemet tillkommer även solkraft, elbilar, vätgaslager (Hybrit-projekt), datorcentraler, mer ledningar till omvärlden, mm. Möjliga CO2-utsläpp från tillverkning av betong, stål för urangruvor, kärnkraftverk, vindkraftsgeneratorer, mm., går förstås att kompensera med ”mer vindkraft/kärnkraft” för respektive fall. Så man kan få det svar man vill ha.

4.       Vad är dyrast: ersätta befintliga reaktorer i kärnkraftverken med nya reaktorer till 2040 eller ersätta med vindkraft, inklusive nätförstärkning?

Nya reaktorer är oerhört dyrt! Cirka 1 kr/kWh för Hinkley-kärnkraftverket i Storbrittanien. Vindkraft, inklusive nätförstärkning blir oerhört mycket billigare!

Mattias Lantz, Forskare i tillämpad kärnfysik, Uppsala Universitet

Nej.

Man kommer inte att klara det utan mycket omfattande konsekvenser, som innebär ett helt annat samhälle. Hur detta samhälle skulle se ut är en diskussion som inte förs alls idag. Ett högteknologiskt och klimatsmart välfärdssamhälle förutsätter en pålitlig energiförsörjning och kräver mer, inte mindre, elektrifiering. Alternativet är ett fattigare Sverige. Det är väldigt konstigt att ord som efterfrågeflexibilitet, dvs att samhället och enskilda personer ska avstå från ljus och värme, inte ifrågasätts mer. Men har någon förklarat för människor vad det innebär?

 

Följdfrågor:

1. Klarar vi det skiftet utan att vi får problem med effektunderskott?

Nej. Det finns tillfällen då vindkraften ger noll, ofta när vi behöver elen som mest. I Sverige har vi en lyxsituation jämfört med många andra länder tack vare vår vattenkraft, men marginalerna minskar drastiskt om kärnkraften tas bort. Och klimatmässigt har vi inte vunnit någonting, så det är ett märkligt skifte att ha som mål.

2. Klarar vi det utan att kompensera med att importera mer energi som är baserad på fossila energikällor?

Nej, det kommer att finnas dagar då vi kommer att vara tvungna att importera fossilel. Det kanske inte blir jättemånga timmar med fossil import, men alla parter som eftersträvar fossilfrihet ur klimatsynpunkt bör se varje sådan timme som ett misslyckande. Den som bryr sig om klimatfrågan ser till att nuvarande kärnkraft går att använda så länge som möjligt istället för att förutsätta att den ska bort. Jag ser hellre en diskussion om hur vi kan hitta lösningar som hjälper andra länder att minska sitt fossilberoende, där kan svensk expertis inom förnybart, energilagring och kärnkraft bidra.

3.Vad släpper ut minst växthusgaser: att ersätta reaktorer i befintliga kärnkraftverk eller ersätta med vindkraft, inklusive CO2 utsläpp vid tillverkning av eventuella energilager?

Flera seriösa livscykelanalyser visar att kärnkraften har lika eller lägre klimatpåverkan än vindkraft, så nya reaktorer ger alltid lägre utsläpp än vindkraft med energilagring. Men frågan har fel fokus, det är det fossila som ska bort med alla till buds stående medel. Att då utesluta kärnkraft, eller vindkraft med energilagring, är fel väg att gå för den som tar klimatfrågan på allvar.

4. Vad är dyrast: ersätta befintliga reaktorer i kärnkraftverken med nya reaktorer till 2040 eller ersätta med vindkraft, inklusive nätförstärkning?

I studier -bl.a. en omfattande undersökning från MIT under 2018-  visar man i olika scenarier att alla fossilfria alternativ som utesluter kärnkraft ger högre systemkostnader. Så varför välja ett av alternativen när en kombination blir både billigare och klimatsmartare?

Referens: http://energy.mit.edu/research/future-nuclear-energy-carbon-constrained-world/

Vi uppmuntrar till en konstruktiv diskussion i ämnet!

Lämna dina kommentarer i fältet nedan.

Vi vill dock belysa att vi inte har möjlighet att besvara eventuella frågor.

Observera att kommentarerna kommer att visas på den svenska eller den engelska sidan, beroende på var inlägget görs.

Kommentar

 1. Johan Arnqvist skriver:

  I framtiden skulle det vara bra att komplettera med en fråga om intressekonflikt så att en kan få uppfattning om hur stark anknytning ”duelleranterna” har till intressenter som berörs. Även en fråga om ämneskunskap eller kort bakgrund skulle vara bra så att en kan avgöra om frågan ligger nära forskningsområdet hos den som svarar.

 2. Carl Berglöf, Energiföretagen Sverige skriver:

  Det bör förtydligas att Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan och Långsiktiga marknadsanalys ansätter att kärnkraften fasas ut till 2040. Det är alltså inte ett resultat av rapporterna utan ett grundantagande. Rapporterna beskriver sedan konsekvenserna. Det är fortfarande upp till läsaren att avgöra om det är en framkomlig väg eller inte.

 3. Trygve Engelbert skriver:

  Det framgår sällan att kostnaderna för att ställa om elproduktionen UTAN kärnkraft kostar 1600 000 000 000 kronor. Ett belopp somär högre än hela sveriges statsbudget. Beräkningen är gjord av Sweco . Om mer än 50 % av elenergin skall vara vindkraft så kommer backup systemen behöva ha en effekt motsvarande 5 kärnkraftverk.

  Mattias kommentar är helt riktig. Att fokusera på att avveckla kärnkraften är att lösa fel problem. Problemet är kolkraft.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *