Multidisciplinär temadagsvecka inom teknik- och naturvetenskap i maj 2022

Uppsala universitet bjuder in till en multidisciplinär temadagsvecka inom teknik- och naturvetenskap den 16 till 20 maj på Ångströmlaboratoriet. Under veckan får ni ta del av dagsaktuell forskning inom AI / Data-driven life science, universum och matematisk fysik, material, energi och klimatförändringar. 

Läs mer om eventet på Uppsala universitets hemsida. Anmälan till dagarna öppnar i slutet på mars.-->