Electrification is at the core of a sustainable energy system

Polygeneration – simultaneously generation of multiple energy services

Rafael Waters: "Wave energy along the Norwegian could provide electricity for the Nordic region"

Calls

Sverige/Sweden

10 Sep 19

Programmet forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
10 Sep 19

Pilot- och demoprojekt med stor potential att ställa om energisystemet

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
11 Sep 19

Energi- och klimatomställning inom industrin

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
17 Sep 19

Design för energieffektiv vardag

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
30 Sep 19

FÖRKORTAD ANSÖKNINGSPERIOD: Investeringsstöd inom Energisteget

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
01 Oct 19

Medel för en snabbare elektrifiering av transportsektorn

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
02 Oct 19

This supports a sustainable development in society in order to solve environmental issues. The total budget for this call is SEK 25 million.

Swedish Foundation for Strategic Environmental Research | Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
23 Oct 19

Stöd för medverkan i EU-projekt.

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
11 Dec 19

Fordonsstrategisk forskning och innovation – energi och miljö

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
11 Feb 20 (Forecast)

Projektmedel för aktiviteter inom nätverket för vindbruk

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
06 Mar 20 (Forecast)

Utveckla framtidens vattenkraft, miljö och system

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
30 Apr 20 (Forecast)

Miljöfonden

Swedish Association of Graduate Engineers | Sveriges Ingenjörer
31 Oct 20

Projekteringsstöd inom Energisteget

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
None

Planeringsbidrag till EU-program

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten
None

KOMMER SNART: Forskning och innovation inom vindkraftsområdet

Swedish Energy Agency | Energimyndigheten

EU/European Union

02 Oct 19

EIT InnoEnergy – investment round

European Institute of Innovation and Technology
02 Oct 2019

Joint transnational call on solar energy

ERA-NET SOLAR-ERA-NET
28 Feb 20

Penta joint call

EUREKA
11 Mar 2020

Clean energy technology studies

Joint Research Centre

Partners