Panelsamtal om framtidens kraftsystem – från behov till lösning

Den 25 maj 2021 arrangerade Upptech, Uppsala universitets satsning på teknik i framkant, ett panelsamtal om framtidens kraftsystem. Med i panelen var Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet; Jenny Larsson, VD för Hitachi ABB Power Grids, Sverige; Göran Ericsson, forskningschef på Svenska kraftnät och Daniel Karlsson, analysingenjör/adjungerad professor på DNV.

Se en inspelning av panelsamtalet ”Framtidens kraftsystem – från behov till lösning” här.