Uptown Tech – An Inspirational Weekend for High school Girls

Uptown Tech is a weekend for high school girls that study science and technology. They will get a chance to try several workshops including 3D printing and programming robots. They will also get to meet students, learn about the different programs and get inspirational seminars from Alumni.

Uptown Tech is hoping to inspire more girls to apply and start studying the engineer programs at Uppsala University.

The department of Electricity, under the leadership of doctoral student Jennifer Leijon, in collaboration with StandUp for Energy, organized a workshop to increase the interest in electrical engineering education. You can find the interview in swedish below

_______________

Uptown tech är en helg för gymnasietjejer som pluggar teknik och natur. Dom får under helgen chansen att testa olika workshops, bland annat 3D printing och programmering av robotar. Dom får också träffa studenter, lära sig mer om Uppsala Universitets olika program samt delta på inspirationsföreläsning med alumner.

Uptown tech hoppas kunna inspirera fler tjejer att söka och börja studera något av de ingenjörsprogram som ges vid Uppsala Universitet.

Avdelningen för Elektricitetslära under ledning av doktoranden Jennifer Leijon anordnade i samarbete med StandUp for energy en workshop för att öka intresset för utbildning till elektroingenjör.

Kan du berätta lite om workshopen ni hade under UpTown Tech?

Vår workshop under Uptown Tech bestod av samtal och experiment inom el. Gymnasietjejerna fick testa fot- och handdrivna generatorer, en Van der Graaf-generator och mobilspelet Balance om elnätet. Vi presenterade lite av vår pågående forskning på Avdelningen för elektricitetslära och inom STandUP for Energy, och pratade om spännande framtida arbetsmöjligheter som elektroingenjör.

Hur många besökare hade ni?
Ca. 60 ”laddade” gymnasietjejer besökte oss under fyra workshops. Efter workshoparna fanns vi på utbildningsmässan för att svara på fler frågor.

Vilken respons fick ni från besökarna?

De var positiva och teknikintresserade! Jättetrevliga! De hade många bra frågor. Några var även specifikt intresserade av att plugga elektroteknik.

Något särskilt minne från workshopen du vill nämna?

Några särskilda minnen från eventet var funderingarna om utbildning och framtid. Alltifrån hur man skaffar nya kompisar till om man faktiskt klarar av att läsa en svår mattekurs. Den typen av tankar hade jag också efter gymnasiet. Jag vill peppa dem med att de också kan att klara en ingenjörsutbildning!

Varför är det viktigt att locka tjejer till utbildning i elektricitetslära?

Detta är viktigt för att bidra till en mer jämställd utbildning och bransch, samt att visa på vilka intressanta och roliga arbetsmöjligheter som finns för ingenjörer inom elektroteknik.

Är det något mer du vill ta upp?

Gå gärna med i Facebook-gruppen Electra – kvinnor som gillar elkraft, förnybart & e-mobility