StandUp forskare i nytt Mistra-projekt

SLU med StandUp-forskare har del i ett stort nytt Mistra-program om hållbart och resilient livsmedelssystem. Detta leds bl.a. av Per-Anders Hansson som berättar mer:

”Vi har fått ett Mistra-projekt på 80 miljoner beviljat vid namn Mistra Food Futures. Det leds av mig tillsammans med Helena Hansson. Målet är att omforma de svenska livsmedelssystemet så att det kan bli hållbart till år 2045, och neutralt när det gäller utsläpp av växthusgaser. En viktig del är energiförsörjningen som måste baseras på förnybara källor. Jag leder även en WP i programmet där vi ska analysera system-effekterna av olika åtgärder för att uppnå neutralitet (så kallad netto-noll) när det gäller växthusgaser. Metodiken är baserad på LCA med tidsdynamisk klimatmodellering och är ursprungligen utvecklad inom StandUp.”

Läs mer om projektet här!