Robert Andrén – new Director General of the Swedish Energy Agency

Robert Andrén efterträder Erik Brandsma som chef för Energimyndigheten, där han börjar 1 September.
Han kommer närmast från Miljö- och energidepartamentet där han var departementsråd och chef för energienheten. Tidigare, har han varit verksam vid Länsstyrelsen i Värmland, på Naturvårdsverket samt på Jordbruksdepartementet och Landsbygdsdepartementet.

» Läs mer

Short English version

Robert Andrén has been appointed new Director General of the Swedish Energy Agency. He comes directly from the Ministry of Environment and Energy, where he is director of the Energy Division. He will start his new job on September 1st.