Programråd

Övergripandebeslutsorgan

Programrådet fastställer programmet riktning och dess budget. Gruppen rapporterar till universitetsrektorerna.

Anna Qvarnström, UU, Prodekan för forskning – Ordförande
Stefan Östlund, KTH, Vicerektor för globala relationer
Torleif Härd, SLU, Vicerektor för NJ-fakulteten
Pär Weihed, LTU, Prorektor

Programberedning

Beredande organ för programrådet

Programberedningen fastställer programmets mål och planerar för programmets verksamhet. Ordförande i programberedningen är föredragande i programrådet.

Roland Roberts, UU, Ordförande, Programsamordnare
Daniel Brandell, UU
Mats Leijon, UU
Cajsa Bartusch, UU
Göran Lindbergh, KTH
Olga Kordas, KTH
Per-Anders Hansson, SLU
Staffan Lundström, LTU

Koordinatorer

Operativ samordningsgrupp

Gruppen samordnar, planerar och genomför gemensamma aktiviteter, förbereder rapporter och tar hand om programmets externa och interna kommunikation.

Cajsa Bartusch, UU, Vice-programsamordnare
Jens Engström, UU koordinator för Ellära
Olga Kordas, KTH Koordinator
Helene Lundkvist, SLU koordinator
Gunnar Hellström, LTU koordinator

-->