Mikael Karlsson byter KTH mot Uppsala universitet

Forskaren Mikael Karlsson byter KTH mot Uppsala universitet med start i mitten på mars då han tillträder tjänsten som lektor i Klimatledarskap på avdelningen Naturresurser och hållbar utveckling vid institutionen för geovetenskap. Mikael Karlsson ska leda forskningen och arbetet vid noden för Klimatledarskap, som även ansvarar för Zennströms gästprofessur i klimatledarskap.

Läs en intervju med Mikael Karlsson här.