En kommunikationskurs för Standups forskare

Att vår forskning når ut och kommuniceras är en viktig del av det arbete som StandUp for Energy står för. Under 2019 började planerna läggas kring en kurs inom forskningskommunikation som sedan hölls i början på 2020 för våra forskare från UU, KTH och SLU.

Vi pratade med den fristående forskningskommunikatören och kursledaren Eva Krutmeijer för att få veta mer.

Vem är du och vad har du jobbat med tidigare?

Jag heter Eva Krutmeijer. Jag är forskningskommunikatör men i botten naturvetare från Uppsala Universitet, fysikalisk kemi. Jag har aldrig arbetat som forskare, utan redan under mina studier insåg jag att det är att berätta om vad jag gör som är roligast och det gjorde att jag började jobba i förlagsbranschen efter mina studier. Där jobbade jag i 12 år och gjorde fysik- och kemiböcker för barn och ungdomar. Vetenskapsakademien blev min nästa arbetsplats, där jag först var informatör och senare informationschef. Det var en häftig tid där nobelpriset en gång om året var flaggskeppet, vilket var kul att få vara med om.

Efter det var jag engagerad deltid på Vetenskapsrådet under tre år och ledde då ett projekt om hur forskning ska komma riksdagen till godo på olika sätt. I den vevan startade jag även eget och har sen dess arbetat i olika projekt.

En del av det jag gör idag är att hjälpa olika forskningsprogram med den externa kommunikationen, det kan ofta handla om att man behöver en kommunikationsplan och strategi. Jag arbetar även mycket som moderator där jag är ute och leder seminarier och numera webbinarier. Den tredje delen i mitt jobb är att jag tar initiativ till olika typer av samarbeten där jag på olika sätt försöker få ut forskning i samhället, exempelvis genom teater och film. Bland allt detta ligger också att jag gör workshops för forskare inom forskningskommunikation.

 

Du har även jobbat specifikt med energifrågor tidigare..

Ja, dels så har jag jobbat med Energimyndigheten i ett par olika projekt, bl.a. kring deras stora konferens Energiutblick. Energi, klimat och miljöfrågor är det som jag är mest fokuserad på i mitt arbete. Är man engagerad i klimatfrågan så blir man automatiskt engagerad i energifrågorna.

 

Berätta lite mer om kursen. Målet? Uppbyggnad? Svårigheter?

Jag är övertygad om att det viktigaste är att deltagarna får arbeta konkret med sådant som de har nytta av, så den här kursen är väldigt praktiskt lagd. Jag låter stora och små praktiska övningar varvas med teori och reflektioner som vi gör tillsammans.

När det gäller att skriva om sin forskning handlar det mycket om att hitta sin egen röst. Du måste som forskare hitta ett sätt att kommunicera där du är sann mot det du kommunicerar. Är det en väldigt komplex fråga så kan du inte göra det för banalt, du kan inte heller göra det för komplicerat så att ingen förstår. Du måste kunna hitta ett sätt som behåller lite av nerven och komplexiteten i det du gör, och för detta har jag använt verktyget storytelling.

Vi jobbar under kursen med storytelling i grupper om två. Vid det första tillfället går jag även igenom hur man hittar sitt språk, och hur det är användbart för det du gör. Jag brukar även ge 3 verktyg: exempel, förklaring och metafor. Dessa verktyg får deltagarna sen arbeta med i olika övningar, ett exempel är den populärvetenskapliga sammanfattningen i ens ansökan. Vi går sen igenom deras texter i grupperna där de ger feedback till varandra.


Känner du att deltagarna förstår hur de ska ta till sig din kurs?

Det är nog ganska olika om jag ska vara ärlig. Jag tror många tycker det är viktigt men kanske inte alltid så meriterande. Forskning är en otroligt tuff bransch som dom gett sig in i, så jag brukar förklara hur liten del denna kommunikationsträning är för det stora jobb dom gör i forskningen, men hur mycket kommunikationen kan hjälpa dem på vägen. En väl investerad tid, helt enkelt!

 

Ser du någon förbättringsmöjlighet i kursen? Något som kan få deltagarna att ta steget längre?

Dels skulle jag vilja jobba med muntlig framställning, där finns det så mycket utvecklingspotential. Forskare har ofta anledning att presentera sin forskning men det är rätt sällan de får chans till konstruktiv feedback så att de utvecklas och blir ännu bättre. Det tror jag vore  en väldigt bra och nyttig fortsättning.

Även gällande energifrågan som vi pratade om tidigare, att i en uppgift be deltagarna scanna av vilka frågeställningar som finns runtom i världen just nu och att sen presentera hur deras egen forskning möter och besvarar den frågeställningen.

Det vore så roligt att få göra ett varv till med nya deltagare. Det är roligt när de upptäcker att de kan beskriva det dom gör på ett nytt sätt, där deras liv som forskare får en ny mening. En glädje och stolthet för sitt jobb!

 

Kontakt – Eva Krutmeijer

 

Sagt från deltagare:

”Hope all is well. I just want to give feedback on the course. I would like to thank Eva for giving us the course. I have attended some workshops on science communications elsewhere before because I am very interested in science communication but this course given by Eva was the best I have ever attended. I learned a lot from this course because there was a good balance between the theory and practical components of the course. Eva is very passionate and was willing to share all her expertise and knowledge with us in that short period. And that made learning easy and enjoyable!”