StandUp Workshop: Energy from streaming water III

Välkomna till STandUP workshop: Energy from streaming water III

Den 12 oktober blir det workshop vid Vattenfalls lab i Älvkarleby, i stil med de två tidigare i Söderfors och Bruksfors. Se bifogad agenda och vidarebefordra till berörda på era resp. avdelningar.

Anmälan sker till per.norrlund@vattenfall.com senast 28 september. Ange ev. matkriterier.

Bästa hälsningar

Per Norrlund
Uppsala universitet, Inst. f. Teknikvetenskaper, avd. f. Ellära
& 
Vattenfall AB Älvkarleby


Datum & Tid


Plats


Kontakt