North European Energy Perspectives Project, NEPP

NEPPs halvtidskonferens den 13 mars 2019 i Stockholm

Aldrig tidigare har energisystemet stått inför en mer komplex utmaning och utveckling. Vi har idag fler, och möjligen mer kraftfulla, drivkrafter som kan påverka utvecklingen än någonsin tidigare. Samtidigt ser vi möjligheter till omvälvande förändringar i fler delar av energisystemet idag, än vad vi gjort tidigare. Om de här drivkrafterna samverkar, kan den riktning utvecklingen tar leda till – åtminstone på lite sikt – ett omvälvande systemskifte för energisystemet och dess aktörer. Eller så hanterar vi tillsammans energisystemets resa in i framtiden på ett mer balanserat sätt.

TILL PROGRAM OCH ANMÄLANDate & Time

13 March 2019, 09-17


Location

Courtyard Stockholm Kungsholmen, Stockholm


Contact