KTH-Sustainability Research Day 2016

Hur nära FN:s globala mål för hållbar utveckling är vi, vad krävs för att nå dem och vilken roll spelar forskningen?

Läs mer…Date & Time


Location


Contact