Energisystemet i omvandling

Den här dagen kommer vi att summera den andra etappen av North European Energy Perspectives Project, NEPP, och blicka framåt!

NEPP är ett tvärvetenskapligt och policynära forskningsprojekt med ett övergripande fokus på att visa hur balanserade och effektiva utvecklingsvägar för Sveriges, Nordens och EU:s energisystem kan åstadkommas.

NEPP utgör en unik mötesplats för företag, kunder, branschorganisationer, myndigheter, akademi och forskningsföretag inom energiområdet. Under fyra år har vi tillsammans analyserat de många utmaningar och möjligheter som energisystemet och dess aktörer inom el, fjärrvärme och industri möter idag och framöver.

Nu är vi redo att presentera slutsatser, insikter och erfarenheter. Under konferensen ger vi bland annat en helhetsbild av energisystemets utveckling med perspektiv på:

  • Ett uthålligt energisystem
  • Effekt- och kapacitetsutmaningen
  • Det framtida energilandskapet

Boka den 15 december 2020 i din kalender redan nu!

Läs mer om NEPP här.

För mer information: https://www.energiforsk.se/konferenser/kommande/energisystemet-i-omvandling/Date & Time

15 December 2020


Location

Stockholm


Contact