Att anpassa elsystemet för en storskalig elektrifiering av transporter

Välkommen till två dagar med några dynamiska workshoppar kring elektrifieringen av fordonsflottan och samspelet med elsystemet. Den första dagen har fokus på elnätsfrågor och under den andra tar vi ett bredare grepp på elsystemet och hur samverkan mellan olika aktörer kan underlätta omställningen till en fossilfri transportsektor.

Prognoserna för försäljningen av antalet elfordon pekar mot att kanske upp mot halva personbilsflottan kommer att bestå av elbilar och laddhybrider år 2030. Dessutom kommer troligen en stor del av den kollektiva busstrafiken i stadsmiljöer att vara elektrifierad samtidigt som en betydande del av varu- och godstransporterna på väg sker med eldrivna fordon. Att ladda alla dessa fordon innebär vissa utmaningar för elsystemet, men också nya möjligheter.

För att belysa de här frågorna anordnar Energiforsk i samverkan med forskningsprogrammet NEPP två workshops om den eldrivna fordonsflottans väg mot att bli en integrerad del av elsystemet.

Vi vill samla olika aktörer till samtal och diskussion om scenarier, stadsutveckling, affärsmodeller, smart laddning, V2G, infrastrukturfrågor och mycket mer. Det här är också startskottet för Energiforsks forskningssatsningar kring transportsektorns omställning till att bli fossilfri.

Örebro och Stockholm

Den första dagen hålls workshopen i Örebro med fokus på elnätsfrågor. Under dag två är vi i Stockholm där forskningsprogrammet NEPP tar ett bredare grepp kring elsystem, staden och hur vi lägger pusslet för att ställa om transportsektorn.

För mer information: https://www.energiforsk.se/konferenser/kommande/att-anpassa-elsystemet-for-en-storskalig-elektrifiering-av-transporter/Date & Time

30-31 Mars 2020


Location

Örebro & Stockholm


Contact