Balanskraft från biobränslen

Projektet syftar till att undersöka i vilken utsträckning el från biobränslen kan bidra med balanskraft i det svenska elsystemet. Projektet baseras i huvudsak på litteraturstudier. Läs mer