Programråd

Övergripandebeslutsorgan

Programrådet fastställer programmet riktning och dess budget. Gruppen rapporterar till universitetsrektorerna.

Peter Lindblad, UU, Prodekan för samverkan – Ordförande
Arne Johansson, KTH, Vicerektor för forskning
Helene Lundkvist, SLU, Koordinator för Klimat-och Energi
Erik Höglund, LTU, Prorektor
Magnus Callavik, ABB, Teknikchef

Programberedning

Beredande organ för programrådet

Programberedningen fastställer programmets mål och planerar för programmets verksamhet. Ordförande i programberedningen är föredragande i programrådet.

Kristina Edström, UU, Ordförande, Programsamordnare
Roland Roberts, UU
Mats Leijon, UU
GöranLindbergh, KTH
Stefan Östlund, KTH
Per-Anders Hansson, SLU
Staffan Lundström, LTU

Koordinatorer

Operativ samordningsgrupp

Gruppen samordnar, planerar och genomför gemensamma aktiviteter, förbereder rapporter och tar hand om programmets externa och interna kommunikation. Gruppen består av en vetenskaplig ledare (programsamordnaren) och en operativ koordinatorsgrupp med representanter från de fyra universiteten.

Kristina Edström, UU, Programsamordnare
Carmen Medina, UU, Vice-programsamordnare
Cajsa Bartusch, UU koordinator
Sandra Eriksson, UU koordinator for Ellära och StandUp for Wind
Olga Kordas, KTH Koordinator
Helene Lundkvist, SLU koordinator
Gunnar Hellström, LTU koordinator